Översikt – Spaniel och retriverträning

SEPTEMBER 2021 Datum
Grönklitt 0 0 9. sep, 2021
Minnesbild 0 0 7. sep, 2021
Video 0 0 7. sep, 2021
Minnesbildsträning i Falun 0 0 7. sep, 2021
AUGUSTI 2021 Datum
Retrieverträning i Salbohed 0 0 29. aug, 2021
Retriverträning i Vad 0 0 25. aug, 2021